Rozkład dnia:

7:00-8:30Swobodne zabawy wg zainteresowań, gry i zabawy stolikowe, praca indywidualna z dzieckiem, ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania.
8:30-9:00Śniadanie
9:00-12:00Zabiegi higieniczne po śniadaniu, zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone wg miesięcznych planów pracy, zajęcia dodatkowe, spacer lub zabawy w ogródku przedszkolnym (w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w salach), zajęcia sportowe na Sali, zabiegi higieniczne przed obiadem.
12:00-12:30Obiad
12:30-13:30Zabiegi higieniczne po obiedzie. Odpoczynek poobiedni: leżakowanie(młodsze grupy), relaksacja przy muzyce, czytanie bajek.
13:30-14:00Przygotowanie dzieci do uroczystości, zabawy edukacyjne i dydaktyczne prowadzone przez nauczyciela.
14:00-14:30Podwieczorek
14:30-17:00Zabiegi higieniczne po podwieczorku. Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, zabawy w ogródku przedszkolnym, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, praca w kącikach zainteresowań, gry i zabawy tematyczne, konstrukcyjne, plastyczne. Praca indywidualna z dzieckiem mającym deficyty rozwojowe i zdolnym.

Zajęcia systematyczne lub okolicznościowe:

 • wycieczki
 • festyny rodzinne
 • imprezy okolicznościowe ( Dzień Dziecka, Dzień Mamy, Dzień Taty, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Bale itp.)
 • koncerty muzyczne
 • spektakle teatralne
 • zajęcia otwarte dla Rodziców
 • itp.

Zajęcia dydaktyczne
w cenie czesnego:

 • język angielski – roztańczony,rozśpiewany z ciocią Moniką.Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki
 • rytmika – muzyka mocno wpływa na każdego człowieka, a najintensywniej na dzieci, dlatego tak ważne jest, aby miały z nią kontakt od lat najmłodszych.Zajęcia prowadzone raz w tygodniu w poniedziałki od godziny 9 kolejno dla wszystkich grup wiekowych
 • zajęcia artystyczne – twórczość plastyczna odgrywa istotną rolę w rozwoju dziecka i jest bardzo ważną formą działalności dzieci w przedszkolu. Jest źródłem radości, dobrej zabawy, a także kreatywną formą spędzania czasu wolnego. W czwartek niech każde dziecko poczuje się jak „Mały Picasso”.
 • religia – program nauczania religii uwzględnia rozwój psycho-fizyczny dziecka, starając się być w zgodzie z przeżywanymi przez nie emocjami i relacjami w rodzinie oraz grupie rówieśniczej. Ukazuje dziecku otaczający świat i pozwala otworzyć się na Boga i Jego miłość. Zajęcia w czwartki od godziny 9
 • gimnastyka – jednym z podstawowych elementów wpływających na zdrowy i harmonijny rozwój dziecka jest postawa ciała.Podczas zajęć dzieci podnoszą ogólną sprawność fizyczną i usprawniają koordynację ruchową.

Zajęcia dydaktyczne płatne dodatkowo:

 • zajęcia logopedyczne (według indywidualnych potrzeb)Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju mowy dziecka – jest to czas, w którym najlepiej rozwijać mowę dziecka jaki i usuwać wszelkie nieprawidłowości.Warunkiem rozpoczęcia i prawidłowego przebiegu terapii logopedycznej w każdym zaburzeniu mowy jest właściwa diagnoza, która obejmuje między innymi: badanie rozumienia mowy, badanie mówienia, badanie sprawności aparatu artykulacyjnego, orientacyjne badanie słuchu. Terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie.Podczas zajęć logopedycznych w przedszkolu prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:- kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,- usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia),- kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),- rozwijanie słuchu dziecka (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego – to zdolność precyzyjnego różnicowania dźwięków mowy )- wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,

  – rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,

  – rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,

  – uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.

  – kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka,

 • konsultacje psychologa dla rodziców (na życzenie rodziców)
 • judo
 • zajęcia taneczne